Valgliste

Program light

Handlingsprogram for Nannestad 2011-2015

Budsjettforslag

Prinsipprogram

Handlingsprogram

Lokalpolitisk handlingsprogram

Bli medlem ?

M?ter


Visjon

Historie

Styret

Repr. i Kommunestyret

Repr. i Administrasjonsutv.

Repr. i Forvaltnings- og ?konomiutv.

Repr. i Plan- og utviklingsutv.

Repr. i Oppvekst- og kulturutv.

Repr. i Helse- og omsorgsutv.

Repr. i Kontrollutv.

Arkiv

  
Kontakt

 

Nannestad Fremskrittspartis historie

Nannestad Fremskrittsparti ble dannet 13.februar 1988. Interimstyret besto av Jan Skåring, Svein Ove Sandaunet og Jon Eide.
På konstituerende styremøte ble Jan Skåring valgt til lagets første formann.

På årsmøtet året etter, i 1989 overtok Jon Eide formannsvervet, et verv han hadde i 16 år, frem til årsmøtet 2005 der Tone Johanne Brekke overtok formannsklubba.
Laget arbeidet aktivt med medlemsverving og å synliggjøre seg i lokalmiljøet frem til det første kommunevalget i 1991. Dette valgresultatet gav FrP de 2 første representantene i Nannestad Kommunestyre. De to var Jan Petter Løberg og Jon Eide.

Fire år senere, i 1995 doblet FrP sin representasjon og fikk inn 4 representanter i kommunestyret. Disse fire var Jan Petter Løberg, Paul Østergaard Nielsen, Bjørn Ludvigsen og Jon Eide. Det samme valget gav også Nannestad et borgerlig flertall for første gang etter ca 50 år med Arbeiderpartistyre. FrP ble med i et bredt borgerlig samarbeide med Senterpartiet,

Venstre, Høyre og KRF, der FrP fikk flere sentrale posisjoner, bl.a. leder i Plan- og Utviklingsutvalget og nestleder i Oppvekst og Omsorgsutvalget. FrP satte sitt tydelige preg på politikken i Nannestad i denne perioden, og ble kjent som JA partiet.
Valget i 1999 gav ytterlig fremgang for partiet, og FrP fikk inn fem representanter i kommunestyret. Fortsatt samarbeide med de andre borgerlige partiene gav FrP sentrale posisjoner og innflytelse i lokalpolitikken. FrPs representanter i kommunestyret denne perioden var Jon Eide, Poul Ø.Nielsen, Ester Pedersen, Gunnar Skar og Rune Slattum.

I denne perioden ble det bestemt at antall kommunestyrerepresentanter skulle reduseres fra 37 til 31 representanter ved valget i 2003. På tross av denne reduksjonen gjorde FrP et brakvalg og kom tilbake med 7 representanter i kommunestyret. Partiet fikk 22.3 % av stemmene. Våre 7 i kommunestyret var: Jon Eide, Tone Johanne Brekke, Bjørn Ludvigsen, Poul Ø.Nielsen, Jakob Idland, Vivianne Skaftnes og Rune Slattum. Dette valgresultatet medførte også at FrP ble det største ikke sosialistiske partiet i Nannestad, og derfor gjorde krav på ordførervervet i et evt. borgerlig samarbeide i denne perioden. Men nå var FrP blitt for farlig store for de samarbeidende partiene, og både SP, V, og KRF dannet en flertallskonstellasjon
med Arbeiderpartiet og SV. FrP og Høyre havnet derfor i opposisjon etter å ha vært med i ledelsen av kommunen i 8 år.

Stortingsvalget i 2005 gav oss ny kraftig fremgang, FrP fikk 29.1 % av stemmene i Nannestad og har dermed befestet sin posisjon som det nest største partiet i kommunen. Målet ved kommunevalget i 2007 er å bli det største partiet, og overta styringen av Nannestad kommune.

刘燕燕窝粉嫩公主酒酿蛋甄选东南亚珍稀宫廷白燕产后丰胸,让营养更加丰富,这种酵素能够作用于人体,主要由酒酿原汁粉嫩公主酒酿蛋丰胸产品、进口燕窝、,,北纬30度孝感朱湖有机珍珠糯米粉嫩公主酒酿蛋、原生散养土鸡蛋、姜汁红糖和野葛根粉构成丰胸导师。